صدازدنی تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

صدازدنی: تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

عکس ، ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در کشور عزیزمان ایران اجرا می‌شد

به گزارش گروه تحریریه سایت، در همه کشورهای دنیا مراسمی به نام اعدام وجود دارد تا یک فرد گناهکار را به بخشی از سزای اعمال خود در این دنیا برسانند. در ک..

ادامه مطلب