صدازدنی تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

صدازدنی: تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

مذاکرات دفاعی وزرای دفاع آمریکا و انگلیس در پنتاگون

وزیر دفاع آمریکا که میزبان نشستی با گاوین ویلیامسون، همتای انگلیسی خود در پنتاگون به منظور یکسری مذاکرات امنیتی بود، روسیه را متهم کرد که جهت تضعیف ا..

ادامه مطلب