صدازدنی تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

صدازدنی: تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در کشور عزیزمان ایران اجرا می‌شد

به گزارش گروه تحریریه سایت، در همه کشورهای دنیا مراسمی به نام اعدام وجود دارد تا یک فرد گناهکار را به بخشی از سزای اعمال خود در این دنیا برسانند. در کشورهای مخ

عکس ، ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در کشور عزیزمان ایران اجرا می‌شد

ظالمانه ترین شیوه اعدام در کشور عزیزمان ایران اجرا می شد /عکس

عبارات مهم : اعدام

در میان همه شیوه های اعدام در طول تاریخ، کشور عزیزمان ایران ظالمانه ترین نوع آن را داشت.

به گزارش گروه تحریریه سایت، در همه کشورهای دنیا مراسمی به نام اعدام وجود دارد تا یک فرد گناهکار را به بخشی از سزای اعمال خود در این دنیا برسانند. در کشورهای مختلف، شیوه هایی از اعدام وجود دارد و در وقت قدیم وجود داشته هست. یکی از انواع اعدام های وحشتناک در کشور عزیزمان ایران مربوط به دوران قاجار بود. در این نوع اعدام، فرد تبهکار را به لوله توپ می بستند و توپ را شلیک می کردند و مجرم به دو نیم تقسیم می شد.

عکس ، ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در کشور عزیزمان ایران اجرا می‌شد

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | دوران قاجار | کشورهای مختلف | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs