صدازدنی تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

صدازدنی: تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی حمله هکری به سفارت روسیه در کشور عزیزمان ایران

پست الکترونیکی وزارت امور خارجه روسیه و بعضی مراکز وابسته ازجمله سفارت این کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشانه حمله هکرها قرار گرفت.

حمله هکری به سفارت روسیه در کشور عزیزمان ایران

حمله هکری به سفارت روسیه در ایران

عبارات مهم : ایران

پست الکترونیکی وزارت امور خارجه روسیه و بعضی مراکز وابسته ازجمله سفارت این کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشانه حمله هکرها قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، زن ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت که پست الکترونیکی این وزارت منزل و بعضی مراکز وابسته به تازگی نشانه حمله هکری بسیار نیرومند قرار داده شد که پیامدهای بزرگی داشت.

حمله هکری به سفارت روسیه در کشور عزیزمان ایران

وی افزود: تحقیقات نشان داده که منابع اطلاعاتی تشکیلات مرکزی وزارت خارجه روسیه، دفاتر نمایندگی در مناطق متفاوت کشور و دفاتر خارجی دوم ژوئن (هشتم تیر) نشانه حمله هکری گسترده قرار گرفت.

زاخارووا گفت: در روز حمله 138 خبر های الکترونی جعلی به پایگاه اینترنتی وزارت خارجه روسیه (mid.ru) ارسال شد و جهت این منظور (فرستادن نامه الکترونی) از پست سابق سفارت روسیه در پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده شد.

پست الکترونیکی وزارت امور خارجه روسیه و بعضی مراکز وابسته ازجمله سفارت این کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشانه حمله هکرها قرار گرفت.

وی ادامه داد: منبع نامه ها در مجارستان ثبت شده است و خبر ها به گونه ای است که گویا آدرس الکترونی دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه روسیه فرستنده بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: هکرها در جریان اقدام های خود به پست های الکترونی بعضی بازدیدکنندگان و سایر منابع اطلاعاتی وزارت منزل دسترسی یافتند.

وی ادامه داد: جهت دفع حمله هکری تدابیر مورد نیاز بکار گرفته شد. بعد از حمله جهت چهار روز پست الکترونی سایت وزارت خارجه روسیه خارج از دسترس شد و در این مدت هم اقدام های فنی مورد نیاز انجام گرفت.

حمله هکری به سفارت روسیه در کشور عزیزمان ایران

زاخارووا خاطرنشان کرد: وزارت خارجه روسیه اطلاعات مربوط به حمله هکری را جهت تامین امنیت منابع اینترنتی خود در اختیار شرکت امنیت فدرال قرار داده است.

این نخستین بار نیست که منابع اینترنتی و پست الکترونی شرکت های دولتی روسیه مورد حمله هکرها قرار می گیرد.

پست الکترونیکی وزارت امور خارجه روسیه و بعضی مراکز وابسته ازجمله سفارت این کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران نشانه حمله هکرها قرار گرفت.

رسانه های روسی 15 آبان ماه سال گذشته هم از حمله گسترده سایبری به مراکز دولتی خبر داده بودند که بنا به اطلاعات انتشار یافته به وسیله هکرهای آمریکایی انجام گرفته بود و مشمول بر چندین سامانه رایانه ای مهم از جمله کاخ کرملین شد.

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | منابع | اینترنتی | وزارت خارجه | الکترونیکی | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs