صدازدنی تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

صدازدنی: تصویب بودجه مستمری بگیران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث معمای فوت کارمند بانک در مانور

ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر سه‌شنبه 9 خرداد امسال، مرد جوانی که با شلیک گلوله زخمی شده است بود، به بیمارستان سینا انتقال یافت. ولی لحظاتی بعد این مرد 32 ساله تسل

معمای فوت کارمند بانک در مانور

عبارات مهم : اسلحه

ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر سه شنبه 9 خرداد امسال، مرد جوانی که با شلیک گلوله زخمی شده است بود، به بیمارستان سینا انتقال یافت. ولی لحظاتی بعد این مرد 32 ساله تسلیم فوت شد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: با فوت مشکوک مرد جوان، عنوان بلافاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که کارمند انتظامات بانک هنگام مانور آموزشی که در پارکینگ یکی از بانک ها واقع در میدان امام خمینی(ره) برگزار شده است بود تیر خورده است.

مانور آموزشی 30 کارمند

معمای فوت کارمند بانک در مانور

طبق اطلاعات به دست آمده بعد از شلیک کارمندان انتظامات بانک، زمانی که مدرس تیراندازی اقدام به شلیک کرده بود، یکی از تیرها در برخورد با ستون ماشین کمانه کرده و بعد از آن به کارمند انتظامات به نام مسعود خورده و موجب زخمی شدن او شده است بود. بدهید ترتیب مدرس تیراندازی بازداشت و روز گذشته جهت تحقیقات به دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شد.

مدرس تیراندازی، زمانی که در برابر بازپرس محسن مدیر دِه از شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار داده شد گفت: سال هاست که به کارمندان انتظامات بانک ها آموزش تیراندازی می دهم. طبق روال و قانون کار، تمامی کارمندان انتظامات سلاح هایی جهت خود دارند و در مانورهای آموزشی از این سلاح ها استفاده می کنند. علت این است که لم کار دستشان بیاید و بدانند که اسلحه ارزش چه مشکلاتی دارد. دیروز نیز باید به یک گروه حدود 30 نفری آموزش تیراندازی می دادم.

ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر سه‌شنبه 9 خرداد امسال، مرد جوانی که با شلیک گلوله زخمی شده است بود، به بیمارستان سینا انتقال یافت. ولی لحظاتی بعد این مرد 32 ساله تسل

شلیک با ماشین و سیبل ثابت

او ادامه داد: آموزش داخل پارکینگ صورت می گرفت و نشانه ثابت تیراندازی؛ بشکه های پر از شنی بود که کارمندان می بایست به آنها تیراندازی می کردند. در این نوع آموزش به آنها 5 تیر داده می شود و تعداد تیرها هم شمرده می شود ولی هیچ اسلحه ای قبل از تیراندازی بررسی نمی شود و معلوم نیست که داخل آن تیری قبلاً قرار داشته یا نه. کارمندان ابتدا اقدام به تیراندازی بدون فشنگ می کنند و بعد از کسب مهارت سلاحی با فشنگ به آنها داده می شود.

افراد به گروه های سه نفری تقسیم می شوند و هر کدام از آنها ابتدا یک تیر، بعد دو تیر و درنهایت دو تیر دیگر شلیک می کنند تا 5 تیرشان تمام می شود. تک تیرها را از بیرون ماشین شلیک می کنند و تیرهای بعدی از داخل ماشین به سیبل که ثابت هست، شلیک می شود. در تمام تیراندازی ها به خاطر احتمال اشتباه در تیراندازی و جلوگیری از هر خطری، هم ماشین هم سیبل ها ثابت هستند. گروهی که مسعود در آن تیراندازی می کرد گروه دوم بودند. گروه اول تیراندازی را انجام دادند و گروه دوم نیز تیرهایشان را شلیک کردند. بعد از شلیک 15 تیر (تیرهایی که در اسلحه مسعود و دو هم تیمی اش قرار داشت) هنگامی که نوبت به شلیک من رسید باید به عنوان حریف شلیک می کردم و به سیبل می زدم. من باید دو تیر را در بیرون از ماشین و دو تیر را هم از داخل ماشین به نشانه می زدم.

مربی تیراندازی ادامه داد: تیرهایی که باید از داخل ماشین شلیک می شد به این صورت بود که من بیرون ماشین سمت شاگرد می ایستادم و باید تیر از پنجره سمت شاگرد وارد و از پنجره سمت راننده خارج می شد. ولی آخرین تیری که شلیک شد، یعنی چهارمین تیرم، با ستون پنجره سمت راننده برخورد کرد و کمانه گرفت. ابتدا تصور می کردم که تیر با بدن مسعود برخورد کرده است.

معمای فوت کارمند بانک در مانور

اما در بازبینی فیلم ها، کاملاً مشخص است که تیر بعد از کمانه کردن از شیشه عقب ماشین بیرون رفته است که این ترکش های تیر با بدن کارمندی که روی صندلی شاگرد نشسته بود و مسعود برخورد کرده، ولی این ترکش ها در حد سوزاندان پوست است و زمانی طول می کشد تا خونریزی شروع شود ولی زمانی که من بالای سر مسعود رسیدم، تصور می کردم که خونریزی قفسه سینه هست، ولی پهلوی راست او خونریزی داشت. درحالی که اگر بر اثر برخورد کمانه تیر من زخمی شده است بود، تیر می بایست با قفسه سینه برخورد می کرد نه پهلوی راست و سمت کلیه مرحوم. این عنوان را هم نباید نادیده گرفت که تنها من اسلحه کلاشینکف داشتم و کارمندان انتظامات اسلحه ارزش کلت 7.65 بود.

تحقیقات کارشناس اسلحه

ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر سه‌شنبه 9 خرداد امسال، مرد جوانی که با شلیک گلوله زخمی شده است بود، به بیمارستان سینا انتقال یافت. ولی لحظاتی بعد این مرد 32 ساله تسل

او ادامه داد: درحالی که جای تیر کلاشینکف با کلت تفاوت دارد، کلاشینکف سوراخ می کند و تیر از قسمت دیگر بدن بیرون می آید. ولی زمانی که به سراغ مسعود رفتم و دستم را روی پهلویش قرار دادم دیدم که سوراخ از تیر اسلحه کلاشینکف نبود. از طرفی تیر داخل بدنش بود و خارج نشده بود. شما از روی تیری که در بدن متوفی است می توانید تشخیص دهید که متعلق به چه اسلحه ای هست. من 18 سال است که در این کار هستم و جهت شلیک گلوله اسلحه ام با جهت ورود تیر به داخل بدن متوفی یکی نیست. تصور می کنم که تیری داخل اسلحه مسعود بوده شلیک شده است و فوت او را رقم زده است.

باتوجه به بیانات مربی تیراندازی، مرد جوان با قرار وثیقه آزاد شد و از سوی دیگر بازپرس جنایی دستور داد کارشناسی اسلحه و بررسی زاویه تیر و کالیبر سلاح انجام شود.

معمای فوت کارمند بانک در مانور

واژه های کلیدی: اسلحه | ماشین | برخورد | کارمند | کارمند | تیراندازی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs